news

 

 
     
 
 

2013 m. vasario 22 d. Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija, kasmet organizuoja Knygos meno konkursą. Šio konkurso tikslas – išrinkti geriausias, meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu, praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skatinti knygų dailininkus, leidėjus ir poligrafijos specialistus puoselėti Lietuvos knygos meną ir knygos kultūrą. Šiais metais konkursui pateiktos 98 knygos. (…)
Konkurso diplomai skirti dvylikai knygų dailininkų: (…)
Jokūbui Jacovskiui – už Jolantos Karpavičienės knygos „Lietuvos notariato istorija“ apipavidalinimą (R. Paknio leidykla). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“; (…)
Jokūbui Jacovskiui – už Ramintos Jurėnaitės knygos „Kostas Dereškevičius. Tapyba“ apipavidalinimą („Modernaus meno centras“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“ (…)
http://www.skaitymometai.lt/index.php?796657611

2012 m. vasario 2 d. Jau devynioliktus metus iš eilės Kultūros ministerija ir Knygos meno konkurso ekspertų komisija skelbia originaliausiai apipavidalintas ir nepriekaištingai atspausdintas 2011 metų knygas. Šiais metais konkursui daugiau kaip 40 leidyklų, spaustuvių ir knygų dailininkų pateikė 126 knygas. (…)
Knygos meno konkurso ekspertų komisija taip pat skyrė keturias premijas teminėse knygų grupėse: Jokūbui Jacovskiui – už Erikos Grigoravičienės, Ramutės Rachlevičiūtės, Jokūbo Jacovskio knygos „Stasys. Piešiniai, fotografijos, plakatai, paveikslai, simboliai, saitai, paslaptys, žvilgsnis" apipavidalinimą teminėje grupėje „Meno leidiniai ir katalogai" (…)
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Placiau/2643

2011 m. kovo 10 d. Dešimtmetį gražiausios lietuvių, latvių ir estų knygos (renkamos Kultūros ministerijų konkursuose), būdavo pateikiamos visų šalių knygos meno ekspertams, kiekvienai šaliai būdavo skirti treji diplomai (…)
Baltijos šalių gražiausių knygų diplomus Asociacijai atvežė Tomo Mrazausko apipavidalintai knygai „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje“ (autorė Rūta Janonienė, knygą išleido leidykla „Aidai“), Romo Oranto apipavidalintai knygai „Senojo bokšto gyventojai“ (autorius ir iliustratorius Leonardas Gutauskas, knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) ir Jokūbo Jacovskio apipavidalintai knygai „Privati teritorija“ (autorius Rolandas Rastauskas, knygą išleido leidykla „Apostrofa“)
.
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/_ar_svarbi_lietuviu_leidejams_keliaujanti_baltijos_knygu_muge

2011 m. vasario 18 d. Aštuonioliktus metus LR kultūros ministerija skelbia Knygos meno konkurso nugalėtojus. Konkursui daugiau kaip 48 leidyklos, spaustuvės ir knygų dailininkai pateikė 148 knygas. (…)
Dešimt diplomų įteikta: (…)
Jokūbui Jacovskiui – už Margaritos Matulytės meno leidinio „Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka)“ apipavidalinimą (leidykla – Lietuvos dailės muziejus, spaustuvė – UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;
Jokūbui Jacovskiui – už Rolando Rastausko knygos „Privati teritorija. Esė rinktinė“ apipavidalinimą (leidykla – UAB „Apostrofa“, spaustuvė – UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Grožinė literatūra ir eseistika“.
http://www.7md.lt/lt/2011-02-18/literatura/knygos_meno_konkurso_vilnius_2010_laureatai.html

2010 m. vasario 5 d. Septynioliktus metus rengiamam Knygos meno konkursui 54 leidyklos, spaustuvės ir knygų dailininkai pateikė 161 knygą. Knygos meno ekspertų komisija, įvertinus leidinius pagal poligrafinės ir leidybinės technikos bei meninės vertės kriterijus, išrinko Metų knygą, rekomendavo skirti keturias premijas ir vienuolika diplomų originaliausiai apipavidalintoms ir nepriekaištingai atspausdintoms knygoms visose šešiose teminėse kategorijose. Kultūros ministro 2010 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ĮV-53 „Dėl premijų ir diplomų skyrimo Knygos meno konkurso „Vilnius‘2009“ nugalėtojams“ paskirtos šios premijos diplomai: (…)
Jokūbui Jacovskiui – už Algirdo Šeškaus knygos „Žaliasis tiltas“ apipavidalinimą (leidykla – UAB „Kitos knygos“, spaustuvė UAB – „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“. (…)

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/ISRINKTOS_GRAZIAUSIOS_2009_M._KNYGOS/1038/1

2009 m. birželio 29 d. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) pateikė Kultūros ministerijai autorinio atlyginimo paskirstymo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose ataskaitą už 2008 metus. (…)
Grožinės literatūros kūrinių iliustratoriams ir knygų dailininkams taip pat paskirstytas autorinis atlyginimas už kūrinių panaudą. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Jokūbo Jacovskio, Vladimiro Beresniovo, Alfredos Steponavičienės, Romo Oranto, Broniaus Leonavičiaus, Iljos Bereznicko, Vlado Kudabos kūryba.
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Paskirstytas_ir_ismoketas_autorinis_atly/709/1

2008 m. birželio 16 d. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) pateikė Kultūros ministerijai 2007 m. autorinio atlyginimo paskirstymo už knygų panaudą bibliotekose ataskaitą (…)
Grožinės literatūros kūrinių iliustracijų autoriams taip pat paskirstytas autorinis atlyginimas už knygų panaudą, iš kurių didžiausio susidomėjimo sulaukė Jokūbo Jacovskio, Vladimiro Beresniovo, Alfredos Steponavičienės, Romo Oranto, Broniaus Leonavičiaus, Iljos Bereznicko kūryba.
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Elenos_De_Strozzi_kuryba_Lietuvos_biblio/219/1

2006 m. vasario 6–7 d. Kultūros ministerijoje įvyko kasmetinis Knygos meno konkursas „Vilnius 2005“. Iš konkursui 31 leidyklos pateiktų 88 knygų atrenkančioji komisija antrajam konkurso ratui atrinko 35 leidinius. Vertinančiajai komisijai rekomendavus,  premijos skirtos šiems dailininkams: (...)
Gedui Čiuželiui — už Torgrim Eggen knygos Dizaineris apipavidalinimą (Leidykla „Alma littera“, spaustuvė „Vilniaus Spauda“).
http://www.lrkm.lt/index.php/lt/39899/

2005 m. sausio 24 d. Kultūros ministerijoje įvyko kasmetinis Knygos meno konkursas „Vilnius 2004“. Iš 25 leidyklų konkursui pateiktų 98 knygų atrenkančioji komisija antrajam konkurso ratui atrinko 53 knygas. Vertinančiąjai komisijai rekomendavus,  premijos skirtos šiems dailininkams: (...)
Jokūbui Jacovskiui už Rolando Rastausko knygos „Kitas pasaulis. 1993—2003. Esė rinktinė“ (leidykla „Apostrofa“, spausdino UAB „Sapnų sala“);
Vilniaus dailės akademijos premija jaunajam dailininkui atiteko Gedui Čiuželiui už serijos „Keista kolekcija“ apipavidalinimą (leidykla UAB „Alma Litera“, spausdino AB „Spindulys“).
http://www.lrkm.lt/index.php?ItemId=21180

No news is good news.